دانلود فایل اتوکد علائم اختصاری نقشه های تاسیسات مکانیکی و برقی

دانلود فایل Dwg علائم اختصاری تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان :     دانلود فایل اتوکد علائم اختصاری نقشه های تاسیسات مکانیکی به صورت dwg دانلود فایل Dwg اتوکد علایم اختصاری نقشه های تاسیسات مکانیکی     ... ادامه مطلب

دانلود تعرفه نظام مهندسی سال 97 تهران – تعرفه نظام مهندسی 97

تعرفه خدمات مهندسی استان تهران: تعرفه نظام مهندسی 97 تعرفه نظام مهندسی سال 97 تهران دانلود تعرفه ها:   دانلود تعرفه حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت ساختمان در سال 1397 دانلود تعرفه حق الزحمه خدمات طراحی ... ادامه مطلب

حفاظت از فونداسیون در برابر حملات خاک،آب‌های زیرزمینی وخوردگی

چگونه می توان از فونداسیون در برابر حملات سولفات خاک،آب‌های زیرزمینی و خوردگی محافظت  کرد؟ پی‌ها بخشی ضروری و تاثیر گذار از سازه‌‌ها هستند و بر یکپارچگی سازه‌‌ها بسیار موثرند. سازه‌‌‌های پی معمولا به اشکال متفاوتی از آب‌های ... ادامه مطلب