طراحی اقتصادی یا طراحی منطبق با آیین نامه؟

امروزه طراحی سازه در سراسر جهان با چالش‌هایی برای اقتصادی‌تر بودن طرح‌ها مواجه است.  محدودیت طراحی اقتصادی اینجا است که عمل کردن به آیین‌نامه‌های طراحی برای ارائه یک طرح قوی و پایدار اجتناب ناپذیر بوده و نمی‌توان ... ادامه مطلب