وزن واحد سطح سوله ها ازدید کارفرمایان و تفاوت آن با طرح سازندگان

چکیده مقاله: در این مقاله بنا داریم عوامل تعیین کننده در وزن ساختمانهای صنعتی را، در دو گروه عوامل محدود کننده و عوامل سلیقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار دهیم و از آن نتیجه گیری کنیم که ... ادامه مطلب

حفاظت از فونداسیون در برابر حملات خاک،آب‌های زیرزمینی وخوردگی

چگونه می توان از فونداسیون در برابر حملات سولفات خاک،آب‌های زیرزمینی و خوردگی محافظت  کرد؟ پی‌ها بخشی ضروری و تاثیر گذار از سازه‌‌ها هستند و بر یکپارچگی سازه‌‌ها بسیار موثرند. سازه‌‌‌های پی معمولا به اشکال متفاوتی از آب‌های ... ادامه مطلب