وزن واحد سطح سوله ها ازدید کارفرمایان و تفاوت آن با طرح سازندگان

چکیده مقاله: در این مقاله بنا داریم عوامل تعیین کننده در وزن ساختمانهای صنعتی را، در دو گروه عوامل محدود کننده و عوامل سلیقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار دهیم و از آن نتیجه گیری کنیم که ... ادامه مطلب