نظریه جزایر شناور در ششمین کنفرانس بین المللی مدیری …

http://www.bananews.ir/در جوامعی که دارای ساختار مدیریت واحد مرکزی هستند، یکی از مهمترین عوامل منجر به ایجاد بحران، آسیب رسیدن به ساختار مدیریت واحد مرکزی، همزمان با قطع ارتباط مابین جامعه با مدیریت واحد مرکزی، بر اثر وقوع یک حادثه است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irدر این صورت، اگر مدیریت واحد مرکزی نتواند ساختار خود را به سرعت بازسازی کند و ارتباط خود را با جامعه به نحو مؤثری برقرار نماید، جامعه آسیب دیده وارد مرحله بی‌بازگشت فروپاشی می‌گردد.

با توجه به اینکه تلاش هم زمان برای بازسازی هسته مرکزی مدیریت واحد و برقراری ارتباط با جامعه آسیب دیده اغلب غیر ممکن و در صورت امکان، نیازمند زمان طولانی و هزینه بسیار بالایی می‌باشد، نظریه جزایر شناور بهترین روش جهت بازگرداندن جامعه آسیب دیده از ادامه روند بی‌بازگشت بحران در پیش رو می‌باشد.

Source: اخبار صنعت ساختمان