سازه های ساختمانی

bkgd1

 

 • مطالعات شناخت طرح و امکان سنجی مطالعات پایه و مرحله اول ، مرحله دوم و تفصیلی

 • طراحی سازه ساختمانی بیمارستانها ، مراکز بهداشتی و درمانی

 • طراحی سازه ساختمانی مراکز دولتی ،ساختمانهای اداری ،تجاری و آموزشی،

 • تهیه نقشه های شاپ دراوینگ سازه های فلزی سبک وسنگین

 • طراحی و مهندسی تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی

 • مقاوم سازی ساختمان

 • مدیریت براجرای پروژه ها به شکل مدیریت پیمان

 • نظارت کارگاهی و کنترل کیفیت

 • خدمات فنی حین اجرا تحت عنوان نظارت عالیه

 • خدمات مدیریت طرح در قالب قراردادهای ۲ و ۳ عاملی

 • مجموعه خدمات مهندسی در قالب قراردادهای طرح و ساخت

 • نظارت بر ساخت ابنیه ، تاسیسات و نصب تجهیزات و دستگاه ها

 • مطالعات مربوط به بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود و ارائه طرح و نظارت بر انجام مقاوم سازی آنها

  محافظت غیرعامل در برابر حریق :

  • مدیریت مصرف انرژی

  • پوشش های ضد حریق

  • سیستم های آتشبند و دودبند

  •  درب ها ی ضد حریق

  • شیشه های ضد حریق

  •  پرده های ضد حریق

  • پارتیشن و سقف کاذب ضد حریق

  • کانال مقاوم به حریق